Lantari

Portal del Empleado Público   - Instituto Foral de la Juventud

Saioa hasiera
  |  
Pribatutasun Politika

Web atari honen bitartez datuen titularrek egindako eragiketa edo izapide konkretuek eskatzen dituzten helburuetarako baino ez dira erabiliko interesdunak emandako datuak.

Aipatutako datuak inoiz ere ez dira landuko eta ez zaizkie beste batzuei lagako, ez bada datuen titularraren baimen argi eta garbiarekin edo, baimen hori gabe, honako xedapen hauetan aurreikusitako salbuespenezko kasuetan: 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, datu pertsonalen jabetza publikoko fitxategiei buruzkoa eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzekoa, 5. artikulua, eta 15/1999 Legea, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babestekoa, 6.2, 11.2 eta 21.1 artikuluak (BOEren 298. zk.a, 1999ko abenduaren 14koa).

Aipaturiko arauetan xedatutakoari jarraituz, datuen titularrak edozein unetan erabili ahal izango ditu datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta aurka egiteko eskubideak, ondoren ematen den eskabide eredua betez.

Eskabide hori eta agiri osagarriak (hau da, interesdunaren nortasuna edo bere ordezkariarena kreditatzen duten agiriak eta ordezkaritza hori kreditatzen duten agiriak) Gazteriaren Foru Erakundeko bulegoetan entregatuko dira (Probintzia Plaza, 5, 3.a; PK: 01001, Vitoria-Gasteiz, Araba), bertara eramanda nahiz haien bidalketa eta harrera bermatzen dituen beste edozein bide erabilita.

Powered by Logo IDS Ingeniería de Sistemas, S.A. © 2021 iVector WebSites